CPV.png

Onevenwichtige belastingdruk vraagt om oplossing


Veranderingen in de belastingen komen altijd op een slecht moment. Zeker voor degenen die meer moeten gaan betalen. Dat geldt op dit moment in het bijzonder voor ondernemers die na uitstel van betaling tijdens de coronapandemie zitten opgescheept met een belastingschuld. Maar dat is onvoldoende reden om de versobering van de belastingfaciliteiten voor ondernemers met een bv, zoals GroenLinks en PvdA die dit weekeind voorstelden, direct af te wijzen.

Bij invoering van het huidige stelsel van de inkomstenbelasting, met zijn drie boxen, is gestreefd naar een globaal evenwicht in belastingdruk. Voor werknemers die belasting betalen over hun loon in box 1 en over hun vermogen in box 3, ondernemers die hun fiscale verplichtingen in dezelfde twee boxen voldoen en ten slotte voor houders van een aanmerkelijk belang die voor de inkomsten uit dat belang in box 2 vallen, zoals directeuren-grootaandeelhouders (dga's).

Een globaal evenwicht zorgt er voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, een gangbaar uitgangspunt voor een eerlijk belastingstelsel. Bovendien ontmoedigt zo'n evenwicht belastingarbitrage, oftewel, fiscaal ingegeven keuzes om zo min mogelijk te hoeven bijdragen aan de bekostiging van de collectieve voorzieningen. Arbitrage maakt het stelsel minder eerlijk, omdat dit vooral profijtelijk is voor wie toch al een hoog inkomen of een groot vermogen heeft.

Onafhankelijke deskundigen signaleren al zeker tien jaar dat de balans in de belastingdruk sinds de herziening van 2001 geleidelijk weer is zoekgeraakt. Daar is de politiek debet aan, omdat die bij specifieke maatregelen het globale evenwicht uit het oog verloor. Zo is dit jaar de drempel voor het verlaagde tarief van de winstbelasting (15%) verhoogd naar €395.000. Hierdoor komt de gecombineerde belastingdruk voor ondernemers in box 2 (tarief 26,9%) met minder dan vier ton winst uit op 37,9%. Ter vergelijking: het hoge tarief in box 1 is 49,5%. Vervolgens is de vraag hoeveel belasting dga's daadwerkelijk betalen. Een belangrijk deel van de onbalans schuilt namelijk in de mogelijkheden in box 2 om belastingbetaling uit te stellen. Soms leidt dat tot afstel.

Het veel gehoorde tegenargument dat dga's zelf voor hun pensioen moeten zorgen, gaat in zo verre niet op dat de belastingfaciliteiten in box 2 daar niet voor zijn bedoeld. Daarvoor bestaan andere regelingen. Als die nadelig zijn voor dga's in vergelijking met andere belastingbetalers, dan moet daar iets aan worden gedaan.

0 weergaven0 opmerkingen